NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA Vilkår og betingelser

Navigationen og brugen af ​​dette websted giver den besøgende brugerens tilstand og indebærer accept af vilkår og betingelser. Brugeren skal læse vilkårene og betingelserne for at navigere på eller bruge dette websted.
Vilkårene og betingelserne gælder for alle naes besøgende på hjemmesiden og for alle kommercielle transaktioner i den virtuelle butik nae også.

2. Dataindsamling:
 
NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA anerkender vigtigheden af ​​at beskytte den private information for dem, der besøger dette websted. Af den grund forpligter NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA sig til og stræber efter at respektere privatlivets fred for brugernes websted, der søger at skabe en balance mellem deres kommercielle interesser.

2.1. Personlig data:
A NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA erklærer sin respekt og gennemførelse af forbrugerretspolitikken som i DL n. 24/2014, 14. februar.
NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA erklærer sin respekt og gennemførelse af forbrugerretpolitikken som i DL n. 24/2014, 14. februar.
NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA, i overensstemmelse med gældende lovgivning, informerer om, at personlige data, som brugere leverer på dette websted, vil blive gemt i en automatisk fil, naes ejendom.
A NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA, vil beskytte enhver personligt identificerbar information, herunder navn, postadresse, e-mail-adresse og andre lignende data, men kun med udtrykkeligt samtykke fra brugeren af ​​dette websted.
A NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA, OPBEVARER alle personligt identificerbare oplysninger, herunder navn, postadresse, e-mail-adresse og andre lignende data, men kun med udtrykkeligt samtykke fra brugeren af ​​dette websted.
A NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA, vil fortsætte med indsamling og behandling og / eller udnyttelse af de leverede oplysninger for at afklare brugernes tvivl om produkter og tjenester, for at holde brugerne informeret og / eller søge deres meninger om kampagner, produkter og tjenester, der kan være af deres interesse, ved hjælp af informationsfolder og flyers eller andet lignende materiale sendt, fortrinsvis via e-mail, og også behandle indkøbsordrer.

NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA forpligter sig heller ikke til at dele eller give de indsamlede oplysninger til anden institution eller person, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af brugeren. For at imødekomme de brugerdefinerede anmodninger kan NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA dog have brug for at kommunikere eller give brugerens information til andre partnere, der har indgået aftaler, f.eks. Logistiske formål.
Brugeren giver tilladelse til indsamling, behandling og / eller anvendelse af andre naes koncernvirksomheder eller partnere, som nae holder aftaler.
Adgangen til personoplysninger er begrænset til autoriserede personer.


NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA opretholder beskyttelsen og sikkerheden af ​​data i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende sikkerhed i automatiserede filer, der indeholder personlige data, og etablerer alle de tekniske midler til at garantere privatlivets fred for brugerens data, der er betroet NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA, og forhindrer dets tab, misbrug, ændring og uautoriseret adgang.
Dette websted indeholder et certifikat, der sikrer godkendelse af dette websted og dets ejer, men som også sikrer en sikker kommunikation: al information, der udveksles mellem brugeren og dette websted, krypteres ved hjælp af sikkerhedsprotokollen.
Brugeren har ret til at få adgang til og gennemgå dine personlige data og kræve korrektion, ændring, opdatering og eliminering eller blokering af dem og retten til at trække det samtykke, der er givet før, når som helst og gratis, tilbage via e-mail-adresse info@slownature.com

Brugeren godkender indsamling, behandling og / eller anvendelse af NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA af dine personlige data opnået ved hjælp af nautistens hjemmeside eller ved din registrering. Ved registreringen på dette websted, bedes brugeren om at bekræfte autorisationen til deres behandling af personlige data til markedsføringsformål. Hvis brugeren vælger ikke at registrere sig, bliver denne bekræftelse bedt om i købstidspunktet. Hvis brugeren vælger ikke at give tilladelse til behandling af dine personlige data, vil dine data udelukkende blive brugt til ordre.

Brugeren godkender indsamling, behandling og / eller anvendelse af NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA af hans personlige data opnået ved hjælp af nautistens websted eller ved HIS-registrering. Ved registreringen på dette websted anmodes brugeren om at bekræfte autorisationen til deres personlige databehandling til markedsføringsformål. Hvis THE bruger vælger ikke at registrere sig, bliver denne bekræftelse bedt om i købstidspunktet. Hvis brugeren vælger ikke at give tilladelse til behandling af dine personlige data, vil HIS-data udelukkende blive brugt til ordre.
2.2. Ikke personlige data:
Al information, kommunikation og ikke-personligt materiale, som brugeren sender til søvnens websted via e-mail, betragtes som ikke-fortrolige data. NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA er fri til at bruge og gengive sådanne oplysninger frit og til ethvert formål. Specifikt vil NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA være fri til at bruge ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådan information til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling eller markedsføring af produkter. Alle
oplysninger, som brugeren indsender på dette websted, skal være reelle, ikke krænke andres rettigheder og være lovlige.

3. Links til andre websteder:
NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA giver links til andre sider. NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA vælger omhyggeligt de websider, der mener at være nyttige og imødekommer deres høje krav. NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA kan dog ikke garantere disse niveauer i alle foreslåede links og kan heller ikke garantere eksplicit eller implicit nøjagtigheden af ​​informationen indeholdt i.
NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA kan ikke være ansvarlig for noget indhold eller brug af disse websider uden for virksomheden NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder og industrielle tilknytninger til naes websted:
Ved at få adgang til dette websted tildeles brugeren en begrænset licens.
Denne licens giver brugeren en ret til begrænset brug, ikke-eksklusiv og kun til deres private brug på indholdet af dette websted.
Dette websted er beskyttet af industriel ejendomsret til ophavsret og rettigheder. Dette websted og dets elementer (mærker, logoer, fotografier, billeder, illustrationer, tekster, videoklip osv.) Er den eksklusive ejendom af NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA, den eneste enhed, der er autoriseret til at bruge de intellektuelle ejendomsrettigheder og medlemmer af personlighedsrettigheder, der ikke giver denne licens og / eller nogen rettighed til brugeren, udover at konsultere webstedet.


Dette websted er beskyttet af industriel ejendomsret til ophavsret og rettigheder. Dette websted og hvert af dets elementer (mærker, logoer, fotografier, billeder, illustrationer, tekster, videoklip osv.) Tilhører NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA, der er den eneste enhed, der er autoriseret til at bruge medlemmerne af intellektuel ejendomsret og personlighedsrettigheder, der ikke giver denne licens og / eller nogen ret til brugeren, udover at have konsulteret hjemmesiden.
Reproduktion af dokumenter offentliggjort på dette websted er kun tilladt til informationsformål til strengt personlig og privat brug. Enhver gengivelse eller gengivelse, helt eller delvist, af dette websted eller ethvert af deres elementer, der sammensætter det, i enhver form for det, til andre måder, til ethvert andet formål, herunder kommercielt, er strengt forbudt.

5. Udelukkelse af garantier og ansvar:
Brugeren anerkender og accepterer, at udnyttelse af webstedet er dit eneste og eksklusive ansvar.

Brugeren anerkender og accepterer, at udnyttelse af webstedet er under hans eksklusive ansvar.
NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA kontrollerer generelt ikke websteds anvendelse af brugere, især kan ikke garantere, at brugere bruger webstedet i overensstemmelse med loven, de nuværende vilkår og betingelser, moral og god manerer almindeligt accepteret i den offentlige orden, heller ikke at de gør det flittigt og klogt.
NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA garanterer ikke eller erklærer, at dette websted eller noget af det tilbudte materiale vil være nøjagtigt, pålideligt, nyttigt, leveret rettidigt, uafbrudt, sikkert, fri for fejl eller fejlfri.
Dette websted og alt materiale, der tilbydes, er kun til generel information for forbrugerformål. Hverken dette websted eller noget andet materiale er beregnet til at være rådgivning eller levering af indhold, data, software, information, produkter og / eller tjenester. Enhver professionel reference eller information (inklusive, men ikke begrænset til dets indhold og resultater) indeholdt i eller leveret via hjemmesiden er udelukkende beregnet til generel forbrugerinformation og betyder ikke godkendelse af NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA eller NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA har nogen tilknytning til disse fagfolk.
NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA er kun ansvarlig for skader, som brugeren kan lide som følge af brug af dette websted, hvor brugerne kan tilskrives en forsætlig handling. Brugeren anerkender og accepterer, at brugen af ​​dette websted er dit fulde ansvar og risiko. I jurisdiktioner, der ikke tillader udelukkelse og begrænsning, vil visse garantier, ansvaret for NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA være begrænset i det omfang loven tillader det.

6. Opløsning:
NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA kan med karakter straks og uden varsel opsige sit forhold til brugeren og afbryde din adgang til dette websted eller relaterede tjenester, hvis det opdager en anvendelse, der strider mod gældende betingelser, uden at det berører ansvaret for skader, der kan opstå.

NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA kan til enhver tid og uden varsel opsige sit forhold til brugeren og afbryde HANS adgang til dette websted eller relaterede tjenester, hvis det opdager en anvendelse, der strider mod gældende betingelser, uden at det berører ansvar for skader, der kan opstå.
   
7. Ændringer:
A NAE - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO VEGAN LDA kan til enhver tid og uden varsel ændre præsentationen og websitekonfigurationen,
ændre de nuværende betingelser eller om nødvendigt indføre nye betingelser for dette websteds anvendelse gennem offentliggørelse på dette websted.
Brugerne kan have viden på det tidspunkt, hvor de får adgang til det, og inden de fortsætter med deres brug.
Når brugen af ​​dette websted, når først de foretagne ændringer er foretaget, betyder det, at brugeren accepterer disse ændrede betingelser.

Brug af dette websted, når først de ændringer, der er gældende, udgør UDSTILLER brugerens accept af disse ændrede betingelser.

8. Gældende lov og jurisdiktion:
I Portugal gælder den portugisiske lovgivning og underkastes de portugisiske domstoles enekompetence. Udenfor gælder gældende lovgivning i det enkelte land med undtagelse af de berømte partnerskaber, der bestemmer andet.