Malia Lab af Amato Flavia Vilkår og betingelser

GENERELLE SALGSBETINGELSER

Kunst. 1 - Accept af de generelle salgsbetingelser og kontraktindgåelse

Den kontrakt, der er fastsat mellem Malia Lab af Amato Flavia (i det følgende benævnt "Malia lab") og Kunden (dvs. emnet, den fysiske person, der foretager køb på Webstedet, ikke henvist til hans kommercielle, iværksætter eller professionelle aktivitet) skal betragtes som indgået med accept, endog delvis, af Malialabs ordre. I tilfælde af manglende accept af ordren vil Malialab under alle omstændigheder straks underrette kunden. Ved at placere en ordre på forskellige måder, i henhold til ordreformularen på webstedet (herefter "ordren"), erklærer kunden at have læst alle de oplysninger, der er givet ham under købsproceduren, og til at acceptere disse generelle betingelser fuldt ud (herefter "Betingelser"). Disse betingelser kan udskrives eller gemmes på et holdbart medium i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 12 i lovdekret 70/2003 og efter art. 51 i lovdekret 206/2005, som ændret ved lovdekret 21/2014.

Kunst. 2 - Købsprocedure

De produkter, der udbydes til salg af Malia Lab, er kun dem, der er til stede på MaliaLabs websted på det tidspunkt, hvor ordren sendes, som beskrevet i de relevante informationsark. Under alle omstændigheder forstås det, at billederne, der ledsager beskrivelsen af ​​et produkt, kun er til informationsformål og muligvis ikke er fuldt repræsentative for dets funktioner, men kan for eksempel være forskellige. efter farve og størrelse (også på grund af browseren og skærmen, der bruges til at få adgang til webstedet og se billeder). For at afgive en ordre skal kunden udfylde den relevante formular på webstedet i sin helhed og sende den efter at have undersøgt betingelserne nøje samt produktets egenskaber

og / eller produkter, du har til hensigt at købe. Kunden skal også, hvis det ønskes, fra Malia Lab anmode om udstedelse af en skatteregning for købet i henhold til art. 22 DpR n. 633 / 1972. Den korrekte modtagelse af ordren bekræftes af Malia Lab via et e-mail-svar, sendt til den e-mail-adresse, som kunden har meddelt. Denne bekræftelsesmeddelelse opsummerer købsbetingelserne, som krævet i gældende lovgivning, samt de data, som kunden har indtastet i ordren, så den samme kan bekræfte det samme og muligvis uden forsinkelse kommunikere de nødvendige korrektioner af forkerte data.

Kunst. 3 - Priser og betalingsmetoder

Priserne vist på siden betragtes inklusive skatter og moms. Eventuelle forsendelsesomkostninger eller betalingsgebyrer meddeles under alle omstændigheder på forhånd til kunden via webstedet eller disse betingelser. Følgende betalingsmetoder leveres:

PayPal

Til betaling kan Paypal-kredsløbet bruges af kunden i henhold til de specifikke procedurer for den samme

Overfør

I tilfælde af køb ved bankoverførsel vises bankoplysningerne til betaling. Betalingen via bankoverførsel indebærer en ekstra udgift på 2.00 Euro, der opkræves af kunden. Forsendelsen af ​​varerne finder kun sted ved faktisk modtagelse af betalingen i banken.

Kunst. 4 - Levering af produkter og relaterede udgifter

De købte produkter vil blive leveret til den adresse, der er angivet af kunden i ordren inden for 72-120 timer, kørende 24-48-72 timer fra datoen for registrering af ordren fra Malia lab til de omkostninger, der specifikt er angivet på webstedet før sendes ordre. Malia Lab forbeholder sig retten til at acceptere eller ikke kræve leverancer uden for de italienske eller europæiske grænser. Under alle omstændigheder kan leveringsomkostninger og leveringstider være underlagt ændringer for at leveringer kan ske uden for de italienske grænser. Med hensyn til leverancer, der anmodes om i lande uden for EU, afholdes importtoldafgifter af modtageren. Kunden opfordres derfor til at kontakte toldmyndighederne i sit land for at kontrollere omkostningerne og eventuelle importgrænser. Leveringstiderne angivet af Malia Lab skal betragtes som rent vejledende, og en forsinkelse i forhold til den samme, eller enhver levering foretaget med efterfølgende fraktionerede forsendelser giver ikke Kunden ret til at afvise selve leveringen og til at anmode om kompensation eller kompensation. Ved levering af produkterne skal kunden kontrollere: at antallet af leverede pakker svarer til det, der er angivet i transportdokumentet. At emballagen er intakt, ikke beskadiget, hverken våd eller på anden måde ændret, selv i lukningsmaterialerne (selvklæbende tape eller metalremme). Enhver beskadigelse af emballagen og / eller produktet eller manglen på antal pakker eller indikationer skal straks påvises

Kunst. 5 - Fortrydelsesret

I henhold til art. 52 i lovdekret 206/2005, som ændret ved lovdekret 21/2014, kan kunden trække sig tilbage fra betingelserne og derfor fra købekontrakten af ​​en eller anden grund uden begrundelse og uden sanktion inden for 14 (fjorten) arbejdsdage fra dato for modtagelse af produkterne. For at udøve den fortrydelsesret, der er nævnt i artikel 5.1 ovenfor, skal kunden sende Malia Lab en meddelelse herom inden for de angivne frister til følgende e-mail-adresse info@slownature.com eller bruge den relevante formular på webstedet i kontaktfelt. ved tilbagetrækning, skal kunden returnere produkterne til vores lager inden for 14 (fjorten) dage efter tilbagetrækningen til følgende adresse:

Malia lab af Flavia Amato via provinciale 157 88065 Guardavalle Marina (CZ) - Italien

Varerne skal returneres intakte, komplet med alle deres dele og i deres originale emballage (konvolutter og emballage), opbevares og muligvis anvendes i den tid, der er strengt nødvendigt for at fastslå og verificere deres art, egenskaber og størrelse i henhold til den normale omhu uden der er tegn på slid eller snavs i overensstemmelse med følgende betingelser:

fortrydelsesretten kan anvendes på det købte produkt i sin helhed; det er ikke muligt kun at udøve en del af det købte produkt (f.eks. tilbehør, tilbehør osv ...), så tilbagetrækningen er mulig, skal produktet være intakt og returneres i sin originale emballage, komplet i alle dets dele (inklusive emballage og al dokumentation og tilbehør: etiketter, tags, tags, forseglinger osv.), forsendelsen, indtil modtagelsesattesten i lageret angivet af Malia Lab, er under kundens fulde ansvar; af beskadigelse af varerne under transporten, vil Malia Lab underrette kunden for at gøre det muligt for ham at indgive en rettidig klage over den af ​​ham valgte kurier og få den relative godtgørelse; produktet vil derefter blive gjort tilgængeligt for kunden, samtidig med at anmodningen om tilbagetrækning annulleres, Malia Lab reagerer ikke på nogen måde for skader, tyveri, tab, der opstår under eller under alle omstændigheder afhængigt af forsendelsen til returnering. Malia Lab tilbagebetaler Kunden det fulde beløb, der allerede er betalt, fratrukket eventuelle yderligere forsendelsesomkostninger i henhold til art. 56, stk. 2, i lovdekret 21/14 inden for 14 (fjorten) dage efter tilbagetrækning ved at overføre det opkrævede beløb ved hjælp af den samme betalingsmetode, som kunden anvendte til den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt. Malia Lab kan suspendere tilbagebetalingen, indtil det returnerede produkt er modtaget, eller indtil Kunden godtgør, at han har returneret produktet korrekt, hvis tidligere. Under alle omstændigheder mister kunden fortrydelsesretten i tilfælde, hvor Malia Lab konstaterer, at: det returnerede produkt og / eller dets tilbehør og / eller dets emballage ikke er intakt, produktet mangler sin eksterne emballage og / eller af original intern emballage, produktet mangler elementer, der integrerer det og / eller tilbehør (f.eks. lukninger, snørebånd, spænder osv.), mangler engangsforseglingen. I tilfælde af fortabelse af fortrydelsesretten returnerer Malia Lab det købte produkt til afsenderen, opkræver forsendelsesomkostningerne og, hvis det allerede er tilbagebetalt, prisen på produktet. produktet mangler den eksterne emballage og / eller den originale interne emballage, produktet mangler elementer, der integrerer det og / eller tilbehør (f.eks. fastgørelseselementer, snørebånd, spænder osv.), mangler produktet engangsforsegling. I tilfælde af fortabelse af fortrydelsesretten vil Malia Lab returnere det købte produkt til afsenderen, opkræve forsendelsesomkostningerne og, hvis det allerede er tilbagebetalt, prisen på produktet. produktet mangler den eksterne emballage og / eller den originale interne emballage, produktet mangler elementer, der integrerer det og / eller tilbehør (f.eks. fastgørelseselementer, snørebånd, spænder osv.), mangler produktet engangsforsegling. I tilfælde af fortabelse af fortrydelsesretten vil Malia Lab returnere det købte produkt til afsenderen, opkræve forsendelsesomkostningerne og, hvis det allerede er tilbagebetalt, prisen på produktet.

Kunst. 6 - Garantier

Alle produkter, der sælges af Malia Lab, er dækket af en 24 (fireogtyve) måneders garanti for manglende overensstemmelse i henhold til afsnit III i lovdekret 206/2005. For at kvalificere sig til garantien skal kunden opbevare fakturaen eller betalingskvitteringen sammen med transportdokumentet. Garantien for manglende overensstemmelse gælder, så længe det relative produkt er blevet brugt korrekt under overholdelse af dets destination. brugen og bestemmelserne i brugsanvisningen i og / eller med produktet. I tilfælde af, at Malia Lab af en eller anden grund ikke var i stand til at returnere et garantiprodukt til Kunden (gendannet eller udskiftet), eller hvis reparationen eller udskiftningen, selv på grund af produktets værdi, var alt for belastende, Malia Lab vil være i stand til at fortsætte med den passende reduktion af den betalte pris, dvs. tilbagelevering af hele det beløb, der er betalt med opsigelsen af ​​kontrakten. I tilfælde, hvor anvendelsen af ​​garantierne giver mulighed for returnering af produktet, skal det samme returneres af kunden i den originale emballage, komplet i alle dens dele (inklusive emballage og alt dokumentation og tilbehør).

Kunst. 7 - Klager og anmodning om information

Enhver klage eller anmodning om information kan rettes til Malia Lab på følgende adresser:

e-mail til kundeservice: info@slownature.com

Kunst. 8 - Privatliv

De personoplysninger, der indsamles ved indsendelse af ordren, behandles af Malia Lab med det ene formål at imødekomme kundens udtrykkelige anmodninger i overensstemmelse med lovdekret 196/2003 og fortrolighedserklæringen på webstedet. Enhver yderligere behandling udføres kun med kundens udtrykkelige samtykke.

Kunst. 9 - Gældende lovgivning

Salgskontrakten, der er henvist til i disse vilkår, og den tilhørende udførelse er underlagt italiensk lov med manglende anvendelse af konfliktreglerne og De Forenede Nationers konvention om internationalt salg af varer. Til løsning af de relative tvister er domstolen i Kundens bopælskommune kompetent.

Kunst. 10 - Ophavsret

Varemærker, logoer og andre karakteristiske tegn på webstedet tilhører deres respektive ejere. Brug af varemærker, logoer og andre karakteristiske tegn, herunder gengivelse på andre websteder af uautoriserede tredjeparter, er forbudt. Indholdet på webstedet er beskyttet af ophavsret (tekster, billeder og grafik).

Kunst. 11 - Aftale

Kontrakten erstatter alle tidligere kontrakter, aftaler og forståelser mellem parterne og udgør hele aftalen mellem parterne om genstand for kontrakten sammen med ordren, de generelle betingelser for brugen af ​​webstedet og de relative betingelser for registreringen service. Enhver ændring eller ændring af kontrakten skal accepteres skriftligt af begge parter.

Kunst. 12 - Kommunikation

Al kommunikation mellem parterne skal ske skriftligt og sendes til den anden parts adresse, der er angivet i kontrakten og i ordren. Kommunikation sendt til den anden parts e-mail-adresse angivet på hjemmesiden og i ordren er også beregnet til at blive sendt skriftligt. Kommunikation vedrørende gyldigheden eller eksistensen af ​​denne aftale skal udelukkende leveres manuelt eller sendes med anbefalet brev med kvittering for modtagelse.

Kunst. 13 - Sprog

Salgskontrakten er skrevet på italiensk.