Vilkår og betingelser for KISMET Yogastyle GmbH

1) ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Disse vilkår og betingelser for virksomheden KISMET Yogastyle GmbH (i det følgende benævnt "Sælger") finder anvendelse på alle kontrakter indgået mellem en forbruger eller en erhvervsdrivende (i det følgende benævnt "klient") og sælgeren vedrørende alle varer og / eller eller tjenester, der præsenteres i onlinebutikken. Inkluderingen af ​​Kundens egne betingelser modydes hermed, medmindre der er fastsat andre vilkår.

1.2 En forbruger i henhold til disse vilkår og betingelser er enhver person, der handler til formål, der helt eller hovedsageligt ligger uden for den enkeltes handel, forretning, håndværk eller erhverv. En erhvervsdrivende i henhold til disse vilkår og betingelser er enhver person, der handler til formål, der vedrører denne persons handel, forretning, håndværk eller erhverv, hvad enten det handler personligt eller gennem en anden person, der handler i den erhvervsdrivendes navn eller på den erhvervsdrivendes vegne.

2) KONKLUSION AF KONTRAKTEN

2.1 Produktbeskrivelserne i onlinebutikken udgør ikke bindende tilbud fra Sælgers side, men tjener kun formålet med at afgive et bindende tilbud fra Kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den onlinebestillingsformular, der er integreret i onlinebutikken. Efter at have placeret de valgte varer og / eller tjenester i den virtuelle kurv og gennemgået bestillingsprocessen, og ved at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen, afleverer kunden et juridisk bindende tilbud på kontrakt med hensyn til varerne og / eller tjenester indeholdt i den virtuelle kurv.

2.3 Sælger kan acceptere Kundens tilbud inden for fem dage

ved at overføre en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrekonformation i skriftlig form (fax eller e-mail); for så vidt klientens modtagelse af ordrebekræftelse er afgørende, eller
ved at levere bestilte varer til klienten; for så vidt klientens modtagelse er afgørende, eller
ved at anmode klienten om at betale, efter at han / hun har afgivet sin ordre.
Forudsat at flere af de ovennævnte alternativer finder anvendelse, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer først finder sted. Hvis sælger ikke accepterer Kundens tilbud inden for ovennævnte tidsperiode, anses dette for at afvise tilbuddet med den virkning, at Kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at Kunden har sendt tilbudet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelse af tilbuddet.

2.5 Kontraktsindholdet gemmes af sælgeren og sendes skriftligt til klienten, herunder disse vilkår og betingelser og klientinformation (f.eks. Via e-mail, fax eller brev), efter at klienten har afgivet sin ordre. Kontraktteksten kaldes muligvis ikke af klienten på hjemmesiden efter afslutning af ordreprocessen.

2.6 Kunden kan rette alle de indtastede data via den sædvanlige tastatur- og musefunktion, inden han afgiver sin bindende ordre. Derudover vil alle indtastede data, inden ordren sendes, blive vist i et bekræftelsesvindue og kan også korrigeres her via den sædvanlige tastatur- og musefunktion.

2.7 Det kontraktlige sprog er engelsk.

2.8 Ordrebehandling og -kontakt foregår normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Det er Kundens ansvar at sikre, at den e-mail-adresse, han / hun giver til ordrebehandlingen, er korrekt, så e-mails sendt af Sælgeren kan modtages på denne adresse. Især er det Kundens ansvar, hvis SPAM-filtre anvendes, at sikre, at alle e-mails, der er sendt af Sælgeren eller af tredjeparter bestilt af Sælger med ordrebehandlingen, kan leveres.

3) RET TIL AT ANNULLERE

Forbrugere har ret til fortrydelsesret. Detaljerede oplysninger om fortrydelsesretten findes i Sælgers instruktioner om fortrydelse.

4) PRIS- OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

4.1 Medmindre andet er angivet i produktbeskrivelserne, er de angivne priser slutpriser og inkluderer den lovbestemte moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 For leveringer til lande uden for EU kan der opstå yderligere omkostninger, som er uden for Sælgers kontrol. De bæres af klienten. Sådanne omkostninger er f.eks. Pengeoverførselsomkostninger (overførselsgebyrer, valutakursafgifter) eller told eller importafgifter.

4.3 Betaling kan ske ved hjælp af en af ​​de metoder, der er nævnt i Sælgers onlinebutik.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling, forfalder betaling straks efter kontraktens indgåelse.

5) FORSENDELSES- OG LEVERINGSBETINGELSER

5.1 Varer leveres normalt på forsendelsesrute og til leveringsadressen angivet af klienten, medmindre andet er aftalt.

5.2 Hvis levering til klienten ikke er mulig, returnerer det tildelte transportfirma varerne til sælgeren, og klienten bærer omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis Kunden ikke er ansvarlig for den begivenhed, der medfører umuligheden af ​​levering, eller hvis han / hun midlertidigt er blevet forhindret i at modtage de bestilte varer, medmindre Sælger har givet kunden besked inden for en passende periode inden levering.

5.3 Risikoen for utilsigtet destruktion og utilsigtet forringelse af de solgte varer overføres i princippet til Kunden, når de kommer i fysisk besiddelse af Kunden eller en person, som Kunden har identificeret til at tage varerne i besiddelse. . Hvis klienten handler som en erhvervsdrivende, overføres risikoen for utilsigtet destruktion og utilsigtet forringelse i tilfælde af et salg ved forsendelse ved levering af varerne til en kvalificeret transportperson hos sælgerens forretningssted.

5.4 Sælgeren forbeholder sig retten til at trække sig ud af kontrakten i tilfælde af forkert eller forkert selvforsyning. Dette gælder kun, hvis sælgeren ikke er ansvarlig for manglende levering, og hvis han har afsluttet en konkret afdækningstransaktion med leverandøren. Sælgeren skal gøre alt, hvad der er muligt for at opnå varerne. I tilfælde af manglende tilgængelighed eller delvis tilgængelighed af varerne skal han straks underrette klienten, og betalinger foretaget af klienten refunderes straks.

5.5 Indsamling af klienten er ikke mulig af logistiske grunde.

6) ANSVAR FOR MULIGHEDER

De lovbestemte forbrugerrettigheder finder anvendelse.

7) LOV OG JURISDIKTION

7.1 Hvis en klient fungerer som forbruger i henhold til afsnit 1.2, er kontraktlige forhold mellem parterne underlagt britisk lovgivning, eksklusive FN-konventionen om kontrakt om internationalt salg af varer og domstolene i den stat, hvor klienten har bopæl, har eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist vedrørende disse forhold.

7.2 Hvis en klient optræder som en erhvervsdrivende i henhold til afsnit 1.2, er kontraktlige forhold mellem parterne underlagt tysk lovgivning, eksklusive FN-konventionen om kontrakt om internationalt salg af varer og domstolene i den stat, hvor sælgeren har bopæl, vil have eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist vedrørende disse forhold.

EU-platform online tvistbilæggelse
Den 01. januar 2016 lancerede Europa-Kommissionen en europæisk platform til online konfliktløsning (OS) klar. EU Platform Online Dispute Resolution (OS) kan tilgås via linket http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bemærk, at den vil være operationel fra 15. februar 2016.