JG Holistic Fashion GmbH Vilkår og betingelser

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "vilkår og betingelser") fra JG Holistic Fashion GmbH (i det følgende benævnt "sælger") gælder for alle kontrakter vedrørende levering af varer fra en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt " som "kunde") til sælgeren afsluttet i sin onlinebutik. Herved modsiges inddragelsen af ​​kundens egne betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 For kontrakter om levering af kuponer gælder disse vilkår og betingelser i overensstemmelse hermed, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt.

1.3 Forbrugere i betydningen af ​​disse vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er deres kommercielle eller deres uafhængige professionelle aktivitet. Iværksætter i betydningen af ​​disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der handler i udførelsen af ​​en juridisk transaktion i udøvelsen af ​​deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

 

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgerens onlinebutik udgør ikke bindende tilbud fra sælgeren, men tjener til at fremsætte et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbudet via onlinebestillingsformularen integreret i sælgerens onlinebutik. I dette tilfælde, efter at kunden har placeret de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og har gennemgået den elektroniske bestillingsproces, ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen, indsender kunden et juridisk bindende kontrakttilbud i forhold til de indeholdte varer i indkøbskurven.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

- ved at give kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), i hvilket tilfælde kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller

- ved at levere de bestilte varer til kunden, i hvilket tilfælde adgangen til varen til kunden er afgørende, eller

- ved at bede kunden om betaling efter afgivelse af sin ordre.

Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer først optræder. Perioden for accept af tilbuddet begynder dagen efter den dato, hvor tilbuddet sendes af kunden, og slutter på den femte dag efter afsendelsen af ​​tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Ved afgivelse af et tilbud via sælgerens onlinebestillingsformular opbevares kontraktsteksten af ​​sælgeren efter kontraktindgåelsen og sendes til kunden efter skriftlig afsendelse af ordren (f.eks. E-mail, fax eller brev). Enhver yderligere levering af kontrakten fra sælgeren er ikke mulig. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgerens onlinebutik inden afsendelse af sin ordre, arkiveres ordredataene på sælgerens websted og kan hentes af kunden via hans adgangskodebeskyttede brugerkonto med angivelse af tilsvarende login-data gratis.

2.5 Inden ordren placeres på sælgerens onlinebestillingsformular, kan kunden identificere mulige inputfejl ved nøje at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens udvidelsesfunktion, ved hjælp af hvilken displayet på skærmen forstørres. Som en del af den elektroniske bestillingsproces kan kunden rette sin input via de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Kun det tyske sprog er tilgængeligt til indgåelse af kontrakten.

2.7 Ordrebehandlingen og kontakten foregår normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mail-adresse, som han har angivet til ordrebehandlingen, er korrekt, så de e-mails, der sendes af sælgeren, på denne adresse kan modtages. Navnlig skal kunden ved brug af SPAM-filtre sikre, at alle e-mails sendt af sælgeren eller af tredjeparter bestilt med ordrebehandlingen kan leveres.

 

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugere har i princippet ret til fortrydelsesret.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten stammer fra sælgers annulleringspolitik.

 

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser, der inkluderer lovpligtig merværdiafgift. Hvis det er relevant, specificeres yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Betalings / betalingsmulighederne meddeles kunden i sælgerens onlinebutik.

 

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Levering af varer finder sted på vej til den leveringsadresse, der er specificeret af kunden, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er specificeret i sælgerens ordrebehandling, afgørende.

5.2 Hvis transportselskabet sender varerne tilbage til sælgeren, da levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne for mislykket forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden ikke er ansvarlig for den omstændighed, der førte til umuligheden af ​​levering, eller hvis han midlertidigt blev forhindret i at acceptere den tilbudte service, medmindre sælgeren meddelte servicen til ham i god tid på forhånd. Desuden gælder dette ikke for omkostningerne ved forsendelsen, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret effektivt. For returomkostningerne gælder i tilfælde af effektiv udøvelse af kundens fortrydelsesret til bestemmelsen i sælgers annulleringspolitik.

5.3 Afhentning er ikke mulig af logistiske grunde.

5.4 Kuponer gives til kunden som følger:

- ved download

- via e-mail

- med posten

 

6) Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren på forhånd forbeholder sig retten til ejerskab af de leverede varer indtil fuld betaling af den skyldte købspris.

 

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Hvis den købte vare er defekt, gælder bestemmelserne i det lovpligtige ansvar for mangler.

7.2 Kunden anmodes om at klage til udbyderen af ​​leverede varer med åbenbar transportskade og informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktmæssige krav om mangler.

 

8) Særlige betingelser for behandling af varer i henhold til kundens specifikke specifikationer

8.1 Hvis sælgeren skylder indholdet af kontrakten ud over levering af varer og behandling af varer i henhold til specifikke specifikationer for kunden, har kunden operatøren alt det nødvendige til behandling af indhold såsom tekst, billeder eller grafik i filformater specificeret af operatøren, formatering, billede - og filstørrelser for at give og give ham de nødvendige brugsrettigheder. Kunden alene er ansvarlig for indkøb og erhvervelse af rettigheder til dette indhold. Kunden erklærer og påtager sig ansvaret for at have ret til at bruge det indhold, der leveres til sælgeren. Især skal han sikre, at ingen tredjeparts rettigheder krænkes, især ophavsret, varemærkerettigheder og personlige rettigheder.

8.2 Kunden skadesløsholder sælgeren fra krav fra tredjemand, som de kan gøre gældende over for sælgeren i forbindelse med en krænkelse af deres rettigheder fra sælgeren som et resultat af den kontraktmæssige anvendelse af kundens indhold. Kunden påtager sig også de rimelige omkostninger ved det nødvendige juridiske forsvar, inklusive alle domstols- og advokatsalær til den lovbestemte sats. Dette gælder ikke, hvis kunden ikke er ansvarlig for overtrædelsen. I tilfælde af et krav fra en tredjepart er kunden forpligtet til straks, sandfærdigt og fuldstændigt at give sælgeren alle de oplysninger, der er nødvendige for undersøgelsen af ​​kravene og et forsvar.

8.3 Sælger forbeholder sig ret til at afvise behandling af ordrer, hvis indholdet leveret af kunden overtræder lovlige eller officielle forbud eller moral. Dette gælder især frigivelsen af ​​antikonstitutionel, racistisk, fremmedhadet, diskriminerende, stødende, ungdoms truende og / eller voldsforherligende indhold.

 

9) Indløsning af handlingsvouchere

9.1 Kuponer, der udstedes gratis af sælgeren som en del af kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (herefter "handlingsvouchere"), kan kun indløses i sælgerens onlinebutik og til angivet periode.

9.2 Handlingskuponer kan kun indløses af forbrugerne.

9.3 Individuelle produkter kan ekskluderes fra kuponkampagnen, forudsat at en tilsvarende begrænsning skyldes indholdet af kampagnekuponen.

9.4 Handlingskuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

9.5 Per ordre kan kun en handelskupon indløses.

9.6 Varens værdi skal mindst være lig med størrelsen på salgsfremmende kupon. Resterende saldo refunderes ikke af sælgeren.

9.7 Hvis værdien af ​​handlingsvoucheren ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af ​​de resterende betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges for at afregne forskellen.

9.8 Restbeløbet på en handlingsvoucher betales ikke kontant eller med renter.

9.9 Handlingsvoucheren refunderes ikke, hvis kunden returnerer varerne helt eller delvist betalt med handlingsvoucheren som en del af sin lovbestemte fortrydelsesret.

9.10 Handlingsvoucheren kan overføres. Sælgeren kan gøre en befriende virkning for den respektive ejer, der indløser handlingsvoucheren i sælgerens onlinebutik. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om ikke-berettigelse, manglende evne til at handle eller manglende repræsentationsret for den respektive ejer.

 

10) Indløsning af gavekort

10.1 Kuponer, der kan købes via sælgerens onlinebutik (i det følgende benævnt "gavekort") kan kun indløses i sælgerens onlinebutik, medmindre andet er angivet i kuponen.

10.2 Gavekort og resterende kreditter af gavekort kan indløses indtil udgangen af ​​det tredje år efter det år, hvor voucheren købes. Resterende kreditter krediteres kunden indtil udløbsdatoen.

10.3 Gavekort kan kun indløses inden bestillingsprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

10.4 Ved bestilling kan flere gavekort indløses.

10.5 Gavekort kan kun bruges til køb af varer og ikke til køb af yderligere gavekort.

10.6 Hvis værdien af ​​gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af ​​de resterende betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges for at afregne forskellen.

10.7 Kreditten af ​​et gavekort udbetales ikke kontant eller med renter.

10.8 Gavekortet kan overføres. Sælgeren kan gøre en befriende virkning for den respektive ejer, der indløser gavekortet i sælgerens onlinebutik. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om ikke-berettigelse, manglende evne til at handle eller manglende repræsentationsret for den respektive ejer.

 

11) Gældende lovgivning

For alle juridiske forhold mellem parterne finder Forbundsrepublikken Tysklands lov anvendelse, bortset fra lovgivningen om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den tildelte beskyttelse ikke trækkes tilbage af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

 

12) Jurisdiktion

Hvis kunden optræder som en købmand, juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det eksklusive jurisdiktion for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, forretningsstedet for sælger. Hvis kunden er beliggende uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgerens forretningssted det eneste sted for jurisdiktion for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav fra kontrakten kan tilskrives kundens professionel eller kommerciel aktivitet. I ovennævnte tilfælde er sælgeren under alle omstændigheder berettiget til at tilkalde retten på kundens forretningssted.

 

13) Alternativ tvistbilæggelse

13.1 EU-Kommissionen udgør en platform til online tvistbilæggelse på Internettet på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig løsning af tvister som følge af onlinekøb eller servicekontrakter, der involverer en forbruger.

13.2 Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsudvalg.