Ipanii by Stefani Nennecke Vilkår og betingelser

Tilbud og servicebeskrivelser

Alle tilbud er gyldige "så længe lager haves", medmindre andet er angivet for produkterne. I øvrigt forbliver fejl forbeholdt.

Indgåelse af en kontrakt

Produktbeskrivelserne i sælgerens onlinebutik udgør ikke bindende tilbud fra sælgerens side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

Kunden kan afgive tilbudet ved hjælp af den onlinebestillingsformular, der er integreret i sælgerens onlinebutik. Efter at have placeret de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afleverer kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Kunden kan også indsende tilbuddet til sælgeren via e-mail.

Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage.

  • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
  • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
  • ved at bede kunden om at betale efter bestilling.

Ordrebehandling og kontakt udføres normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mail-adresse, han har angivet til behandling af ordren, er korrekt, så de e-mails, der sendes af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Navnlig skal kunden ved brug af SPAM-filtre sikre, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller tredjeparter bestilt af sælgeren til at behandle ordren, kan leveres.

 

Levering, tilgængelighed af varer

Hvis transportselskabet sender varerne tilbage til sælgeren, fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, hvis han ikke er ansvarlig for den omstændighed, der førte til umuligheden af ​​levering, eller hvis han midlertidigt blev forhindret i at acceptere den tilbudte service, medmindre sælgeren gav ham muligheden for at have meddelt tjenesten et rimeligt tidspunkt i forvejen.

Hvis det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, fordi sælgeren ikke får leveret dette produkt af sin leverandør uden egen skyld, kan sælgeren hæve kontrakten. I dette tilfælde vil sælgeren straks informere kunden og om nødvendigt foreslå levering af et sammenligneligt produkt. Hvis der ikke findes noget sammenligneligt produkt, eller kunden ikke ønsker, at der skal leveres et sammenligneligt produkt, tilbagebetaler sælgeren straks kunden for allerede betalt vederlag.

Kunder informeres om leveringstider og leveringsbegrænsninger (f.eks. Begrænsning af leverancer til bestemte lande) på en separat informationsside eller inden for den respektive produktbeskrivelse.

Levering af varer finder sted på forsendelsesruten til den leveringsadresse, der er specificeret af kunden, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende.

Betalingsmetoder

Kunden kan vælge mellem de tilgængelige betalingsmetoder under og inden afslutning af ordreprocessen. Kunder informeres om de tilgængelige betalingsmidler på en separat informationsside.

Hvis betaling med faktura er mulig, skal betaling ske inden for 30 dage efter modtagelse af varerne og fakturaen. For alle andre betalingsmetoder skal betaling ske på forhånd uden fradrag.

Kunden er kun berettiget til modregning, hvis hans modkrav er lovligt oprettet eller anerkendt af sælgeren. Kunden kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis kravene skyldes det samme kontraktforhold.

Ansvar for mangler (garanti)

Hvis den købte vare er defekt, gælder bestemmelserne i lovpligtigt ansvar for mangler.

Kunden bliver bedt om at klage til leverandøren over leverede varer med åbenbar transportskade og informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktmæssige krav om mangler.

Sælgeren er ikke ansvarlig for mangler ved gennemførelsen af ​​telekommunikationskontrakten, som den respektive tjenesteudbyder er eneansvarlig for. I denne henseende gælder de tilsvarende lovbestemmelser og eventuelle afvigende kontraktmæssige betingelser for den respektive tjenesteudbyder.

Ansvar

Følgende undtagelser og begrænsninger af ansvar gælder for sælgers erstatningsansvar uanset de øvrige lovbestemte krav.

Sælgeren har ubegrænset ansvar, for så vidt som årsagen til skaden er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed.

Desuden er sælgeren ansvarlig for den let uagtsomme overtrædelse af væsentlige forpligtelser, hvis misligholdelse bringer gennemførelsen af ​​formålet med kontrakten i fare eller for misligholdelsen af ​​forpligtelser, hvis opfyldelse muliggør korrekt gennemførelse af kontrakten i den første sted, og som kunden regelmæssigt er afhængig af overholdelse. I dette tilfælde er sælgeren imidlertid kun ansvarlig for den forventede, kontrakt-typiske skade. Sælgeren er ikke ansvarlig for den lidt uagtsomme overtrædelse af andre forpligtelser end dem, der er nævnt i de foregående sætninger.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke i tilfælde af person-, krops- og sundhedsskade for en defekt efter påtagelse af en garanti for produktets kvalitet og for bedragerisk skjulte mangler. Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

Hvis sælgers ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også det personlige ansvar for medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædende agenter.

Afsluttende bestemmelser

Juridisk sted og udførelsessted er sælgerens vedtægtsmæssige hjemsted, hvis kunden er en forhandler, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret.

Varsel. Købsaftalen indgås direkte mellem sælgeren (Ipanii af Stefani Nennecke) og køberen. Slow Nature har designet og administrerer en elektronisk handelsplatform, der gør det muligt at samle virksomheder, der producerer miljøvenlige, genanvendelige og andre miljøvenlige varer ved at forbinde sælgere og købere med henblik på onlinehandel. Hvis du har problemer med dit køb, så tøv ikke med at kontakte Langsom naturstøtte.