INASKA GmbH vilkår og betingelser

SCOPE

Følgende generelle vilkår og betingelser (T & C) gælder for alle forretningstransaktioner i INASKA onlinebutikken mellem INASKA GmbH og en kunde i den version, der er aktuel på købstidspunktet.

KONTRAKTSPARTNER OG LUKNING

Følgende betingelser vedrørende kontraktlukning gælder for ordrer via vores internetbutik. Hvis en kontrakt lukkes, er kontraktpartneren det

INASKA GmbH
Sophienstr. 73
DE - 60487 Frankfurt am Main
Tyskland

Præsentationen af ​​vores varer i INASKA onlinebutikken repræsenterer ikke et juridisk bindende kontrakttilbud fra vores side, men er en strengt ikke-bindende anmodning om, at køberen køber varer. Ved at bestille de valgte varer giver kunden et bindende tilbud om at lukke en kontrakt.
En ordre i INASKA onlinebutikken finder sted i følgende trin:

1) Vælg den eller de ønskede artikler
2) Bekræft ved at klikke på knappen "Føj til kurv."
3) Gennemgå kurvens indhold
4) Klik på knappen "Checkout"
5) Log ind i onlinebutikken efter registrering og indtastning af loginoplysninger (e-mail-adresse og adgangskode)
6) Gennemgå igen (og korriger om nødvendigt) de indtastede data
7) Bestil bindende ved hjælp af knappen "Send ordre"

Vi bekræfter straks modtagelsen af ​​ordren ved hjælp af en automatisk genereret e-mail til kunden (ordrebekræftelse). Dermed accepterer vi kontraktudbuddet, og en kontrakt lukkes.
Vi gemmer kontraktteksten fra ordrer i vores onlinebutik og sender kunden ordreoplysningerne samt vores T & C via e-mail. 

 

GARANTI, GARANTI; ANSVAR

I det omfang andet ikke er angivet, finder lovgivningen om lovpligtig mangelgaranti anvendelse.
I tilfælde af let uagtsomhed påtager vi os kun ansvar for overtrædelse af væsentlige kontraktforpligtelser (hovedafgifter), begrænset til de forventede skader. Denne begrænsning gælder ikke i tilfælde af alvorlig legemsbeskadigelse, eller i det omfang produktansvarsloven kræver antagelse af ansvar. Erstatningskrav mod os er udelukket. Vores ansvar i tilfælde af ondsindet udeladelse eller mangel forbliver upåvirket, uafhængigt af fejl.
Vi er også ansvarlige i tilfælde af, at en levering ikke kan finde sted på grund af en tilfældighed under en forsinkelse forårsaget af os, medmindre skaden også ville have fundet sted i tilfælde af levering i rette tid.
Ovenstående betingelser gælder også for vores juridiske repræsentanter og agenter, for så vidt som krav rejses direkte mod dem.

OVERBEHOLDELSE AF AFSNIT
Vi forbeholder os vores ejendomsret over varerne, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.


COPYRIGHT
Indholdet og strukturen i INASKA onlinebutikken er underlagt de tyske love vedrørende copyright, brand, designrettigheder samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder. I det omfang andet ikke er angivet, er alle mærker i INASKA onlinebutikken - især mærkenavnet - beskyttet af ophavsret.

SLUTTE Klausuler
Hvis du er iværksætter, gælder tysk lov med undtagelse af FN's internationale handelsret.

Hvis du er en handlende i henhold til handelskoden, juridisk person under offentlig ret eller en særlig offentlig fond, er vores eneste hjemsted for alle tvister, der opstår som følge af kontraktlige forhold mellem os og dig.